Solidariteitshuis

» Het vluchthuis voor tienermoeders

» Foto's

 

Het vluchthuis voor tienermoeders

Het Solidariteitshuis is maar één van de drie tehuizen in Nicaragua en het enige opvangcentrum voor uitgebuite en mishandelde vrouwen in San Juan del Sur.

Het centrum dient voor tijdelijke opvang. Meisjes kunnen hier opgevangen worden na doorverwijzing van het Ministerie van Familiale Zaken. Tijdens de lente van 2011 verbleven er drie dertienjarige meisjes in het centrum. Één van hen werd door haar moeder verplicht zich te prostitueren. Een tweede meisje werd misbruikt door een familielid. De meisjes hebben dag en nacht een vrouwelijke begeleidster bij zich.

De twee eerste gasten bleven slechts enkele maanden. Nu wonen zij en hun kinderen zelfstandig, zonder hun mishandelaars. Een van hen gaat naar de Free High School voor volwassenen. Vijf andere vrouwen die niet in het tehuis hoefden te blijven, krijgen nu tijdens de week therapeutische sessies aangeboden door een psychologe die tevens de bestuurder van het opvangtehuis is. Er zijn ook regelmatig vrijwilligers die met de meisjes werken.

 

De opening van het opvangcentrum was een historische dag voor San Juan del Sur. Voor die dag zouden deze mishandelde, verkrachte en bedreigde meisjes en vrouwen letterlijk  nergens heen kunnen gegaan zijn met hun problemen.

Na hun aankomst in het centrum krijgen deze vrouwen niet alleen een bed met zachte, schone lakens en gezond eten in een mooie, zonnige omgeving met schilderijtjes aan de muren, maar krijgen ze ook naargelang hun behoeftes medische en legale hulp, therapie, onderricht, teken- en schildermateriaal, leesvoer, (privé)les en training.


Nu er een toevluchtsoord is voor vrouwen die zich in een penibele situatie bevinden, heeft het maatschappelijk middenveld de handen in elkaar geslagen.  Het Ministerie van Familiale zaken heeft nu een plaats waar ze de meisjes heen kunnen sturen. Ook de vice-burgemeester kan hen doorverwijzen naar het centrum wanneer ze hulp zoeken bij de burgemeester. Ook door het politieapparaat waait nu een frisse wind: men beschikt over een Woman's Unit die wordt geleid door een vrouwelijke kapitein. Na de arrestatie van de dader kan de politie nu ook de meisjes doorverwijzen naar het centrum.  Doordat de kapitein over haar eigen unit en busje beschikt kan de aard van de interventies grondig veranderen: ze zal vanaf nu ook uitrukken naar aanleiding van een oproep door de vrouwen (een nieuwigheid). Bovendien zal de unit de landelijke regio's informeren over deze nieuwe manier van klachtenbehandeling.

Aangemoedigd door Dr. Rosa Elena Bello, hebben de directies van instellingen die verantwoordelijk zijn voor vrouwenrechten een nieuwe werkgroep opgericht: de Commissie van Vrouwen Tegen Geweld Tegen/Jegens Vrouwen. Veel Noord-Amerikaanse vrouwen in de stad hebben een ondersteuningsgroep opgericht.

 

Dr. Rosa Elena Bello heeft het pad geëffend voor deze initiatieven door het schrijven van twee rapporten (2006, 2010) over het voorvallen van geweld en hoe men tegenover geweld staat en over commerciële seksuele uitbuiting en mensenhandel in San Juan del Sur, een havenstad en vakantieoord dat meer en meer vatbaar wordt voor sekstoerisme en geweld tegen vrouwen.

 

Servicios Medicos Comunales, een hospitaal en apotheek zonder winstbejag opgericht in 1990, is het overkoepelend orgaan voor het opvangcentrum. Dr. Rosa Elena Bello, de directeur van Servicios Medicos Comunales, ziet er toe op de gratis zorg, de betaling van de voorzieningen en de uitbetalingen van de begeleider, professionals (advocaten, artsen, therapeuten en directie) en de nachtwaker. De Caleb Foundation uit Boston heeft de opbouw van Solidariteitshuis genereus gesteund. Van het Ministerie van Familiale Zaken komt geen financiële steun - noch van eender welke andere overheidsinstelling- voor de zorg van de vrouwen die in het opvangcentrum verblijven. De psychologe die het Centrum runt en de patiënten begeleidt, krijgt een loon van $2400 inclusief haar sociale zekerheid. De begeleider verdient ongeveer hetzelfde. Wanneer de capaciteit van het tehuis ten volle wordt benut, schat men de totale jaarlijkse onderhoudskosten op $18.000.


Uw schenking gaat naar gezond voedsel, psychologische therapie, legale bijstand en toegenegen vrouwelijk gezelschap. Met meer geld kan Servicios Medicos Comunales meer vormingen tegen geweld en meer seksuele voorlichting bieden aan meisjes en jongens, die deze vormingen niet krijgen in hun onderwijs. Wees gul en help deze kleine, zwoegende, dappere en onverzettelijke organisatie die eindelijk hoop brengt voor de meest kwetsbaren in de samenleving.

 

 

 

Foto's 

 

De kamers in het Solidariteitshuis