Projecten

Fundacion Patricia Claeys

De projecten van de Fundación Patricia Claeys situeren zich in San Juan del Sur, een stadje in het zuidwesten van Nicaragua met ongeveer 15.000 inwoners. San Juan del Sur is in de laatste jaren uitgegroeid tot een populaire toeristische bestemming. Toch heeft de stad nog steeds het karakter van een klein vissersplaatsje. De bevolking is er straatarm en het contrast met de luxe vakantievilla's die rijke Amerikanen en Europeanen bouwen is zeer groot.

Patricia Claeys leefde en werkte negen jaar in San Juan del Sur en is de grondlegster - samen met Rosa Elena Bello en Margaret Morganroth Gulette -  van projecten die kwetsbare mensen en vooral vrouwen ondersteunen in hun streven naar een menswaardiger bestaan en samenleving. Ook na haar terugkeer naar België bleef Patricia de projecten begeleiden. Sinds haar heengaan is Rosa Elena Bello, Patricia's goede vriendin in Nicaragua, de drijvende lokale kracht geworden achter de projecten.

Ze heeft een eigen vzw in Nicaragua opgericht om de projecten van Patricia verder te zetten. Deze vzw kreeg de naam ‘Fundación Patricia Claeys' en is officieel erkend door de Nicaraguaanse overheid. De Belgische vzw Vrienden van Patricia Claeys heeft dezelfde doelstellingen als de Fundación, met name het levenswerk van Patricia te laten verder leven en verder groeien.

De projecten in San Juan del Sur leggen vier klemtonen.

 

 1. Versterken van de lokale gezondheidszorg

  • Mensen uit de gemeenschap krijgen een vorming als gezondheidspromotoren, de zogenaamde ‘brigadistas de salud'. Zij zijn een schakel tussen de gemeenschap en de professionele gezondheidsdiensten.
  • De gezondheidspromotoren worden onder meer ingezet in programma's ter bevordering van de volksgezondheid zoals de preventie van baarmoederhalskanker.
  • Organisatie van consultaties voor kansarmen, met bijzondere aandacht voor tienermoeders. Er is ook een apotheek verbonden aan de consultaties, hetgeen bijdraagt tot de auto-financiering van de projecten.

 2. Volwassenenonderwijs

  • Tweedekansonderwijs: ongeveer 500 mensen die de kans niet kregen om hun middelbaar onderwijs af te maken (door bvb. zwangerschap, armoede...), krijgen die kans nu wel via zaterdagonderwijs.
  • Doorstroming naar het technisch en beroepsonderwijs: na het behalen van hun middelbaar diploma kunnen studenten een bijkomende vorming krijgen in de bouw, landbouw of toerisme. De vorming is sterk toegespitst op de praktijk.
  • De allerbeste studenten krijgen via een beurs de kans om hun studies verder te zetten aan de universiteit. NB: Momenteel wordt een compleet nieuwe school gebouwd op een afgelegen terrein dat eigendom is van de familie van Rosa Elena Bello. De vooruitgang van de bouw is zeer afhankelijk van de beschikbare financiële middelen en hulp van de vele vrijwilligers.

3. Solidariteit met en integratie in de lokale gemeenschap

  • De sociale participatie is groot:de studenten die van het tweedekansonderwijs genoten, worden geacht om op hun beurt in hun eigen gemeenschap bij te dragen aan alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen, aan gezondheidspromotie te doen... Ook worden de studenten ingeschakeld in ecologische brigades.
  • De zelfredzaamheid verhogen staat centraal en zo worden studenten gestimuleerd om micro-ondernemingen op te starten in de landbouw, bouw of toeristische sector.

 4. Ondersteunen van vrouwen in nood

  • De bouw van een vluchthuis voor de opvang en zorg van een 5tal verstoten tienermoeders en hun kinderen. Ook zij worden ingeschakeld in de projecten om hun zelfredzaamheid te verhogen. Het vluchthuis bevindt zich boven de nieuwe consultatieruimte van de clinica. Het huis draagt de naam 'Casa Solidaridad', wat 'Solidariteitshuis' betekent.
  • Organisatie van campagnes over de rechten van vrouwen en kinderen.

Een bezoek aan de Fundacion

Margaret, Rosa Elena en Patricia : grondlegsters van de Fundacion

 

Rosa Elena Bello