Organisatie

vzw Vrienden van Patricia Claeys

De vzw Vrienden van Patricia Claeys is geboren op 11 december 2009. Via een oprichtingsvergadering zag de vzw Vrienden van Patricia Claeys officieel voor het eerst het licht. Sindsdien zijn we een autonome vereniging bestaande uit familieleden, vrienden en oud-collegae van Patricia Claeys. Het algemeen doel van onze vereniging luidt ‘de bestrijding van de kansarmoede in Nicaragua.' Daartoe worden in Nicaragua projecten ondersteund rond o.a. gezondheidszorg, onderwijs en vrouwenrechten. Maar natuurlijk willen we in de eerste plaats de projecten van de Fundación Patricia Claeys in San Juan del Sur bestendigen. Alle leden van de vzw engageren zich immers om de nagedachtenis aan Patricia Claeys levendig te houden door de door haar opgerichte projecten in Nicaragua te blijven ondersteunen.

De vzw heeft haar zetel in de Burgemeester Meirsonstraat 63, B-9070 Destelbergen en er is ook een raad van bestuur aangesteld. De bestuursleden dienen volledig belangeloos te waken over het reilen en zeilen van de vzw. Hiertoe komen we minstens drie keer per jaar bijeen.


Doelstelling

De vereniging heeft tot algemeen doel het engagement van Patricia Claeys levendig te houden door ondermeer de projecten van de Fundacion Patricia Claeys in Nicaragua te ondersteunen. Enerzijds door bestrijding van de kansarmoede in San Juan del Sur, Nicaragua en anderzijds door sensibilisering rond dit thema in eigen land.

 

Samenwerking

In België werkt de vzw samen met Geneeskunde voor de Derde Wereld en Intal.