Samenwerking G3W en Intal

Sinds kort werken wij samen met

 

"Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) komt op voor het recht op gezondheid voor iedereen. Voor elk mens en elke gemeenschap is gezondheid een kostbaar goed. Het is een basisrecht. Maar miljoenen mensen in het Zuiden wordt dit recht ontzegd. Om het recht op gezondheid te realiseren, moeten heel wat obstakels worden weggewerkt: oneerlijke handelsrelaties, de privatisering van openbare diensten, de winsthonger van multinationals, het patent'recht', de Muur in Palestina, de blokkade van Cuba, schendingen van mensenrechten. Gezondheid wordt immers in de eerste plaats bepaald door sociale, economische en politieke factoren, niet door bio-medische factoren.

 

G3W werkt structureel samen met partners in het Zuiden die opkomen voor de rechten van onderdrukte en uitgebuite bevolkingsgroepen. In België tracht G3W via samenwerking met de solidariteitsbeweging intal de stem te laten horen van deze groepen uit het Zuiden. Rond Cuba werkt G3W samen met Initiatief Cuba Socialista (ICS). Daarnaast ondersteunt G3W een aantal kleinere projecten, al dan niet in het kader van noodhulp." (deze missie is te lezen op de website van G3W)

 

Wat betreft vrijwilligers, werken wij ook samen met de solidariteitsbeweging Intal. Wat hun visie, missie en strategie is kan je lezen op de website.