Prijs Patricia Claeys uitgereikt aan Nele Rasschaert

Het International Centre for Reproductive Health (ICRH) stelde voor om de prijs "Patricia Claeys" uit te reiken aan een verdienstelijke student van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Op 27 juni hadden Sarah en Ruth de eer om deze prijs uit te reiken aan Nele Rasschaert! Proficiat Nele!

 

...Wat is de prijs 'Patricia Claeys'?

"Een commissie zal op het einde van elk academiejaar een student selecteren die zich profileert door haar/zijn engagement voor gezondheid in het Zuiden. Bij voorkeur combineert de student dit engagement met wetenschappelijk onderzoek. Belangrijke criteria voor selectie zijn de samenwerking en coördinatie met studenten, academici of NGO's uit het partnerland."

De commissie bestond dit jaar uit Prof. Dr. Guy Vanderstraeten: Decaan van de faculteit - Prof. Dr. Dirk Matthys: onderwijsdirecteur van de faculteit - Prof. Dr. Marleen Temmerman: Algemeen directeur ICRH - Sarah Piñanez: dochter Patricia Claeys - Ruth Piñanez: dochter Patricia Claeys - Dirk Van Braeckel: administratief directeur ICRH - Peter Decat: medewerker ICRH

 

 ...Waarom verdiende Nele Rasschaert deze prijs?

"We kozen dit jaar voor Nele Rasschaert als laureaat voor de prijs Patricia Claeys. De Jury honoreert daarmee de voortreffelijke masterthesis die Nele samen met Eline Scheire schreef over de arts-patiënt communicatie in Nicaragua. In moeilijke omstandigheden hebben zij hun onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met Nicaraguaanse medestudenten. De jury apprecieerde ook de andere op internationale samenwerking gerichte engagementen van Nele, onder binnen BeMSA, het vroegere SWISS. Zoals Nele in haar visietekst over Academische Noord-Zuid samenwerking schrijft: "Het gaat om meer dan het voeren van een onderzoeksproject. Het gaat over het aandurven om over het muurtje te gluren en zelf een beetje ‘de andere' te worden."

De keuze tussen de verschillende voortreffelijke kandidaten was moeilijk. Tegelijk is het hoopgevend om te voelen dat er veel maatschappelijke betrokkenheid en engagement is bij studenten van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen!

 

 ... En nog een persoonlijk woordje...

Trots gingen Sarah en ik de aula binnen. Veel belangrijke mensen, wel 202 promovendi, te samen in de warme, prachtige aula in de Voldersstraat in Gent. Tot het 'onze' beurt was. Mama's beurt om zich vier jaar later nog eens opnieuw krachtig te laten gelden in de Universiteit van Gent. Ik dacht aan hoe ook zij ooit de eed had moeten afleggen en dat zij zich misschien ook ooit gevoeld had zoals de studenten in de aula. Ik keek regelmatig naar Marleen, want mede dankzij haar - en alle leden van het ICRH - is deze prijs waar gemaakt. Mijn hart bonste hard, mama was heel dichtbij op het moment dat we Nele Rasschaert - wij heel geëmotioneerd - de prijs mochten overhandingen. Een hele speciale, mooie ervaring. Een om trots op te zijn!

 

Dank je wel!!!