In de kijker: Interview door de 4e pijler

De 4e pijler maakt een virtuele reis rond de wereld! Deze maand houden ze halt in Nicaragua en belichten er drie projecten, waaronder de vzw Vrienden van Patricia Claeys!

 

Nicaragua haalde in de jaren tachtig regelmatig het wereldnieuws. Het land maakte toen een bijzonder woelige periode door. Eerst met een volksopstand tegen dictator Somoza, daarna met het revolutionair bewind van de Sandinisten en vervolgens met een aanslepende burgeroorlog. In die dagen kon Nicaragua op heel wat internationale solidariteit rekenen. Daarna zonk het land weg in de vergetelheid. Nu is het een van de armste landen in Centraal-Amerika. Toch bleven ook vanuit Vlaanderen banden met Nicaragua bestaan.

 

De vzw Vrienden van Patricia Claeys is een jonge 4de pijler met Destelbergen als thuisbasis. Pas een jaar geleden opgericht kan de organisatie verder bouwen op stevige fundamenten. Die werden gelegd door dokter Patricia Claeys die negen jaar in Nicaragua werkte, meer bepaald in het vissersdorp San Juan del Sur, in het zuidwesten van het land. Zij startte diverse projecten op, ondermeer rond onderwijs en gezondheidszorg voor kansarmen en de opvang van tienermoeders en hun kinderen. Eenmaal terug in België bleef dokter Claeys zich inzetten voor San Juan del Sur tot zij in 2008 overleed. Haar dochters Ruth en Sarah besloten het werk verder te zetten met de vzw Vrienden van Patricia Claeys. Ruth Piñanez geeft toelichting.


Wat werd tot nu toe gerealiseerd?

"Onze partners ter plaatse hebben de Fundación Patricia Claeys opgericht en wij zamelen fondsen in voor hun concrete projecten. Tot nu toe hebben we geholpen bij de bouw van een nieuwe school en sinds kort is er ook een vrouwenvluchthuis, de ‘Casa Solidaridad' geopend. De lokale stichting werkt ook rond preventiecampagnes tegen baarmoederhalskanker, leidt gezondheidspromotoren op, organiseert volwassenenonderwijs en startte tevens een apotheek op."

 

Hoe vinden jullie de nodige fondsen?

"Die komen van sympathisanten maar we kunnen ook rekenen op de steun van de gemeente Destelbergen. Er zijn ook enkele scholen die fondsenwervende activiteiten opzetten. Vorig jaar organiseerden we een benefietconcert in Gent, met heel wat succes overigens. Voor het najaar plannen we iets gelijkaardigs, het wordt in elk geval een groot feest."

 

Sturen jullie ook soms vrijwilligers uit?

"Wij geven in de eerste plaats financiële steun maar de inbreng van vrijwilligers is zeker en vast een steun. Mijn zus en ik hebben zelf vrijwilligerswerk verricht in San Juan del Sur. Een vriend van ons ging er ook enkele weken aan de slag en bracht nog enkele andere kandidaten aan. Dat vrijwilligerswerk ontstond dus toevallig. Wanneer we een aanvraag krijgen, bekijken we dat met de Fundación. Kunnen ze een nuttige bijdrage leveren en zijn ze bereid zich daadwerkelijk te engageren dan voorziet de vzw kost en inwoon voor vrijwilligers. We merken dat er veel interesse is, ondermeer vanuit de Universiteit Gent waar mijn moeder trouwens gewerkt heeft voor het ICRH (International Centre for Reproductive Health). Het thema vrijwilligerswerk staat dus zeker op ons programma."

 

 

Meer weten over de andere 4e pijlers in Nicaragua? Surf dan naar http://www.4depijler.be/in_de_kijker