De 20e verjaardag van de Servicios M�dicos Comunales

Een benefiet voor het volk bestaat twee decennia!

Margaret Morganroth Gulette

 

 

In 1990 openden twee jonge vrouwen, de Belgische dokter patricia Claeys en de Nicaraguaanse verpleegster Rosa Elena Bello, samen met drie partners een ziekenhuis en een apotheek. Deze hadden als bedoeling de minst begoede mensen van San Juan del Sur een betere gezondheidssituatie te bieden. Het opzet was eenvoudig; het zou een organisatie zonder winstobjectief worden die afhangt van de opbrengsten die gegenereerd worden door de apotheek. Om de auto-financiering van de projecten te verzekeren zouden medicamenten verkocht worden aan marktprijzen. Het doel was de verbetering van de schrijnende toestanden die de armoede met zich meebrengt: honger onder boorlingen, diarree, hoge kraamsterfte,... Met de opbrengsten van de apotheek en een Belgische donatie begonnen de actieve vrouwen een programma dat onder andere voorzag in het uitdelen van melkpoeder (belangrijk in het tropische Nicaragua waar koelkasten een niet-alledaags verschijnsel waren) en het verstrekken van advies aan moeders met ondervoede kinderen onder de vijf jaar. Ook werden er info-sessies gegeven aan zwangere vrouwen met betrekking tot zwangerschappen met een hoog risico. Ze leidden gezondheidsbrigades op in elke gemeenschap en gaven hen de middelen om een bewustzijn te verspreiden over gezondheid en eetgewoonten, de ondervoede kinderen op te sporen en zwangere vrouwen naar de zwangerschaps-info-sessies te begeleiden. In het geval dat er medicamenten geschonken worden, gaan die rechtstreeks naar het ziekenhuis en worden aldaar gratis uitgedeeld aan vrouwen en kinderen die over weinig middelen beschikken. Ze worden dus niet verkocht in de apotheek.

 

Na het treurige overlijden van de goede dokter Patricia Claeys worden de projecten nu geleid door dokter Rosa Elena en haar partners. Alle originele programma´s duren voort: voeding, info-sessies over zwangerschap en gezondheid en ondersteuning aan gezondheidsbrigades. Nadat ze zich bewust werden van de ernstige situatie van geweld tegen vrouwen en commerciële seksuele uitbuiting, openden de partners in 2010 en een stichting uit Boston (Caleb) een opvangthehuis voor misbruikte vrouwen, Casa solidaridad. Dit opvangtehuis, dat hoofdzakelijk gefinancierd wordt door de opbrengsten van de apotheek, is nog maar het derde in zijn soort in Nicaragua. Generaties van dankbare inwoners van San Juan del Sur hebben van de kliniek gebruik gemaakt. Net als generaties buitenlandse vrijwilligers, die baby´s wegen, leren van een kinderdokter en de visie delen van de oprichters van dienstverlening en respect voor het volk. Het Vrije Instituut voor Volwassenen is ontsproten uit deze ideologie, net als het opvangtehuis.

 

Dit alles wordt bewerkstelligd vanuit de grote traditie van pater Gaspar García Laviana, met wie Rosa Elena samenwerkte in de comunidades (de verschillende gemeenschappen op het platteland) van Tola, alwaar ze op plechtige vieringen zongen en medicijnen uitdeelden aan de arme mensen.

 

 

Vertaling Matthias Mottart

Artikel gepubliceerd in Del Sur:www.delsurnewsonline.com