Contact

Beste vrienden van Pat,

In 2009 brachten wij u op de hoogte van de oprichting van de vzw Vrienden van Patricia Claeys. We wilden met deze vereniging een bijzonder engagement vervullen ter nagedachtenis aan Patricia Claeys. Samen met jullie zijn we er in geslaagd de door haar opgerichte projecten in Nicaragua te ondersteunen. Nu, zes jaar later, wensen wij u langs deze weg te bedanken voor de geleverde steun aan onze vzw.

De toestand in Nicaragua en in San Juan del Sur is veranderd over de jaren heen. De Nicaraguaanse staat slaagt er hoe langer hoe beter in om gezondheidszorg en onderwijs uit te bouwen alsook toegankelijk te maken voor iedereen. Rosa Elena, een goede vriendin van Pat en onze contactpersoon ter plaatse die reeds twee jaar burgemeester is, is een van die mensen die hier elke dag opnieuw hard voor werkt.

Ook u hebt uw steentje bijgedragen tot de verwezenlijking van mooie projecten in San Juan del Sur via uw morele en geldelijke steun. Mede dankzij u werd onder meer het vluchthuis voor mishandelde jonge vrouwen uitgebouwd, kon de clinica blijven draaien, vonden gezondheidspromotieactiviteiten plaats, kreeg het tweedekansonderwijs een kans. Een andere belangrijke pijler van onze vzw was de vrijwilligerswerking waardoor jonge mensen vanuit België de mogelijkheid kregen om zich in te zetten en te werken aan een mooi project in het zuiden. Helena - een jonge en dynamische vrouw uit Gent - vertrok in september vorig jaar als laatste vrijwilliger voor vier maanden naar San Juan del Sur om er les te geven aan minder begoede jongvolwassenen en via straattheater de bevolking in de rurale gebieden te sensibiliseren voor de gevaren van seksueel overdraagbare aandoeningen en onvrijwillige zwangerschappen. Enfin, samen werd veel verwezenlijkt en we kunnen hier trots op zijn!

Gezien de gewijzigde context, komt er momenteel geen specifieke vraag meer vanuit Nicaragua naar project sponsoring, noch naar vrijwilligerswerk. We willen als vzw echter niet willens nillens blijven bestaan en vinden het belangrijk voor onze vzw om een specifiek project voor ogen te hebben dat beantwoordt aan een concrete nood op het terrein. Ook ten aanzien van u, onze trouwe vrienden en sponsors, vinden we het belangrijk dat u weet naar welk(e) project(en) het geld dat we jaarlijks ophalen, gaat. Gezien we hierover de laatste maanden geen duidelijke informatie noch vraag meer kregen, hebben we dan ook op onze laatste Algemene Vergadering beslist om onze werking te stoppen. Het laatste geld dat nog op de rekening van de vzw staat, zal besteed worden aan volgende projecten: Prijs Patricia Claeys - wordt jaarlijks uitgereikt aan een student in de gezondheidswetenschappen van UGent die uitblinkt door zijn of haar sociaal engagement Instituto Margaret Morganroth - tweedekansonderwijs - jongvolwassenen krijgen een kans om een diploma te behalen Barrio Planta - een project dat kinderen uit de armste wijken van San Juan del Sur een kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbiedt met veel aandacht voor cultuur, sport, milieu... In elk geval wensen we u allen persoonlijk en oprecht te bedanken voor de steun aan de vzw Vrienden van Patricia over al deze jaren heen. Tevens wensen we onze partners en vrienden in Nicaragua te bedanken voor de mooie samenwerking en wensen hen alle succes toe!

Onze hartelijke dank en een liefdevol 2016!

Ruth Piñanez, Sarah Piñanez, Americo Piñanez, Catherine Lesage, Els Leye, Francine Devriese, Griet Quartier, Helena Elshout, Ines Keygnaert, Kathia van Egmond, Katrien Demuynck, Koen Vandekerckhove, Lieselot Polfliet, Marjan Denayer, Marleen Temmerman, Matthias Mottart, Nadia El Mahi, Peter Decat en Pieter Timmermans